Turistické trasy

Pro rodiny s dětmi

a) Prudká – Doubravník (nádraží) – Černvír – Nedvědice – Pernštejn (hrad)

b) Doubravník – Černvír – Skorotice – Křížovice a zpět

c) Nedvědice – Brněnská cesta – Černvír (krytý dřevěný most) – Mariino loubí – Pernštejn (hrad) – Nedvědice

d) Dolní Chlébské – Přírodní rezervace Chlébského potoka – Horní Chlébské

 

Pro seniory

viz bod č. 2 +

a) Nedvědice – Kovářová – Lískovec – Ujčov – Kasany

b) Nedvědice – Chlébské – Dolní Čepí – Bořinov – Nedvědice – Pernštejn (hrad)

c) Prudká – Doubravník (nádraží) – po modré značce na Křížovice – Černvír – Doubravník

d) Doubravník – po Pláňavě – Jelínkův dub – Boží muka – Bozinka – Doubravník

e) Dolní Chlébské – Přírodní rezervace Chlébského potoka – Pod Hrádky – Kačiny Horní Chlébské

 

Pro ostatní

a) Doubravník – Bozinka – Maňová – Litava – Olší – Sejřek – Doubravník

b) Olší – Košíkov – podél řeky Loučky – Šafránkův Mlýn – Trenckova rokle – Drahonín – šachta Olší – Hájenka – Bor – Sejřek – Olší

c) Doubravník – Sejřek – Nový Dvůr – dřevěný most Pernštejn – Pernštejn (hrad) – Nedvědice

d) Nedvědice – žlebem – Babylon – Lískovec – Ujčov – Kasany – Nedvědice

 

 

 

+ cyklotrasy, které je možné  použít jako trasy pro ostatní – pěší turisty

a) Nedvědice – Kovářová – Lískovec – Ujčov – Dolní Čepí – Bořinov – Nedvědice – Pernštejn (hrad)

b) Nedvědice – Černvír – Skorotice – Chlébské – Horní Čepí – Dolní Čepí – Bořinov – Nedvědice – Pernštejn (hrad)

c) Prudká – Doubravník – Černvír – Nedvědice – Pernštejn (hrad)

d) Nedvědice – Černvír – Doubravník – Rakové – Sejřek – Nedvědice – Pernštejn (hrad)

e) Doubravník – Klokočí – Olší – Drahonín – Pernštejn (hrad)

f)  Nedvědice – Mansberk – Sejřek – Hájenka – Drahonín – Šafránkův Mlýn

Další cyklotrasy na tomto odkazu: http://holly.pernstejn.net/mapy.pdf

Poznámky:

navrhované trasy se mnohdy kryjí se značenými turistickými trasami

 

Naučná stezka v klidném prostředí podél řeky Svratky, ideální místo pro relaxaci.

 
Svratecká vodohospodářská naučná stezka, 447x150, 18.41 KB
Svratecká vodohospodářská naučná stezka
 

Svrateckou vodohospodářskou naučnou stezku připravilo v roce 2005 Město Bystřice nad Pernštejnem. Jeho iniciativa byla podpořena obcemi mikroregionu a stezka vznikla i za přispění vodohospodářských organizací a dalších sponzorů z řad podniků i soukromých osob. Záštitu nad stezkou převzal tehdejší ministr životního prostředí vlády České republiky Libor Ambrozek. Stezka byla realizována za finančního přispění Evropské unie a kraje Vysočina.
Výchozím bodem stezky je starobylá obec Dalečín, kde můžeme najít zříceninu gotického hradu (kdysi Tolenstein) i budovu bývalého zámku, který má dnes podobu tyrolské vily po přestavbě v roce 1850. Architektonicky pozoruhodná je i Jaroškova funkcionalistická vila od Lud. Hilgerta z let 1936–1939.
S prohlídkou stezky můžete také začít od konce, od úpravny vody v obci Švařec, protože jednotlivé panely stezky na sebe navazují jen volně. Ale pohodlnější směr vede po proudu, od konce Vírské přehrady po hráz a poté před obec Vír kolem přehrady Vír II. a obec Koroužnou do Švařce k úpravně pitné vody. Stezka o délce 16 km vede většinou po klidných místních či účelových komunikacích. Sleduje řeku Svratku a její proměny překrásným hlubokým údolím. Dvě prudší stoupání zpestří naši pouť kolem přehrady, zbytek cesty je opravdu velmi pohodový.S prohlídkou stezky můžete také začít od konce, od úpravny vody v obci Švařec, protože jednotlivé panely stezky na sebe navazují jen volně. Ale pohodlnější směr vede po proudu, od konce Vírské přehrady po hráz a poté před obec Vír kolem přehrady Vír II. a obec Koroužnou do Švařce k úpravně pitné vody. Stezka o délce 16 km vede většinou po klidných místních či účelových komunikacích. Sleduje řeku Svratku a její proměny překrásným hlubokým údolím. Dvě prudší stoupání zpestří naši pouť kolem přehrady, zbytek cesty je opravdu velmi pohodový.

Pohled na vodárenskou nádrž Vír, 298x100, 11.46 KBPohled na vodárenskou nádrž Vír

Půvab zdejší přírody a krajiny umocňuje vodní nádrž Vír I. Stavba vodního díla začala v roce 1947 a skončila roku 1957. Nádrž vznikla za účelem regulace průtoku v povodí Svratky, ale její význam byl hned v počátcích provozu rozšířen o využití pro vodárenské účely. Vodní dílo bylo koncipováno jako soubor na sebe navazujících staveb, které měly umožnit komplexní využití vodního zdroje. Hlavním článkem souboru je betonová gravitační hráz výšky 66,2 m, její koruna je široká 9 m a dlouhá 390 m. Mohutná hráz Vírské přehrady je třetí nejvyšší v republice (od základové spáry 76,5 m). Prvním stavbyvedoucím byl pozdější spisovatel Zdeněk Pluhař, jenž napsal o stavbě román Modré údolí.
Obec Vír se stala centrem turistiky už v 80. letech 19. století díky hostinskému Františku Šťastnému, který své hosty ctil bylinným likérem Vírský vánek a dalšími specialitami. Ve svém podniku přivítal i Petra Bezruče, Karla Čapka, Aloise Mrštíka, Eduarda Basse, Arne Nováka, Jana Masaryka, Emu Destinovou a další známé osobnosti. Ve Víru se zachovalo několik pěkných staveb lidové architektury. Oblast patří do vyhlášeného přírodního parku Svratecká hornatina. Přírodní rezervací je Vírská skalka s přirozenými lesními porosty a významnými druhy rostlin.
Vyrovnávací nádrž Vír II. se choulí mezi kopci, na nichž najdete jednak zříceninu hradu Pyšolce a na opačné straně tzv. Hraběcí stolek s překrásnou vyhlídkou do údolí Svratky. O kilometr níže je bájná tůň Hastrmanka, kterou bičovali svými vlasci i takoví rybáři, jakými byli Jiří Mahen, Zdeněk Pluhař či Jiří Jobánek. 

vyhled ze zříceniny Zubštejn, 298x100, 11.62 KBvyhled ze zříceniny Zubštejn

Hlavním mottem stezky je ochrana a využití vodního bohatství. Cílem je přiblížit Vám nenásilnou formou základní pojmy vodního hospodářství, seznámit s aktuálními technickými i číselnými údaji, provést vodními díly, které budete míjet, pobavit Vás.
Šestnáct vodohospodářských panelů je doplněno čtyřmi panely věnovanými obcím na trase. Jedna z těchto obcí je i zaniklá obec Chudobín, zaplavená nádrží. V těchto místech bývala krajina nejromantičtější. V obci Dalečín a Vír jsou dále umístěny panely s informacemi o potřebných službách, o aktuálních akcích pořádaných v místě i v dalších obcích mikroregionu.
Pokud chcete podniknout celodenní pohodový výlet, můžete od posledního panelu vodohospodářské stezky pokračovat stále po březích Svratky do Štěpánova nad Svratkou (dříve vysoké pece, dodnes železárny, zbytky dolů v okolí, unikátní kubistický kostel a další památky), Ujčova a odtud po nové asfaltové cyklostezce do Dolního Čepí (filiální kostel sv. Václava ještě s románskými prvky) a do Nedvědice. Zde lze putování ukončit na pohádkovém hradě Pernštejně, který nebyl nikdy dobyt a kde našli svůj ráj četní filmaři. Z několika prohlídkových tras si tu určitě každý vybere.