Muzea a jiné zajímavosti okolí

Trenkova Rokle

Malebné údolí říčky Loučky-Bobrůvky je místy tvořeno kolmými skalními stěnami, z nichž se ta nejpamátnější z nich nazývá Trenkova a najdete ji u Drahonína. Místo je pověstí spojeno s pobytem barona Trenka, který zde měl ukrýt poklad. Na zdejším tábořišti nechybí jeho portrét. Můžete tu obdivovat i malé vodopády, příkré skály a vzácné mechy.
Údolí romantické říčky můžete projít od Strážku kolem Trenkovy rokle až do Skryjí a Dolních Louček a odbočit třeba ke zřícenině Víckov nebo na Havlov

 

"Galerie z ruky" se nachází v Křížovicích u Doubravníka, vysoko nad řekou Svratkou v nádherné krajině uprostřed lesů.

www.galeriezruky.cz/
 
 

Její výstavní prostory jsou v původní stodole, proto je otevřená pouze od dubna do konce září. Každý měsíc je ve spodní části galerie autorská výstava, obohacená při vernisáži asi hodinovým koncertem. V horní části galerie jsou vystaveny většinou obrazy autorů kmenových ale i nových. Galerie se orientuje na moderní umění, vystavuje a prodává obrazy, sochy, skleněné objekty, grafiky, šperky, hedvábné šátky, kabelky i keramiku. V červenci bývají venku - v sochařském amfiteátru - koncerty a různé hudebně literární "podvečery". "Sochařském" proto, že muž galeristky Zdeněk Macháček je sochař a jeho dřevěné plastiky vtiskly tomuto kouzelnému místu neopakovatelný ráz. Celou sezónu je též přístupná jeho stálá expozice . V srpnu je v galerii - již tradičně - výstava "Obrázky a hračky pro děti", doprovázená víkendovými hranými pohádkami venku, v amfiteátru. V galerii si můžete dát i kávu nebo jiný nápoj, protože pro návštěvníky galerie je zde malé občerstvení.

 

Karasínská rozhledna - Bystřicko mít jako na dlani.

 
 

Rozhledna Karasín se nachází na okraji obce Karasín na kopci Zadní skála (712 m) a je zajímavou dominantou krajiny. Stavba se čtyřhranným půdorysem započala 15. února, otevřena byla 25. května a stala se stak spolu s lyžařským areálem jedním z nejnavštěvovanějších míst Vysočiny. Rozhledna z betonových kvádrů je postavena v nadmořské výšce 707 m a je řešena jako jednopodlažní zcela nepodsklepený zděný objekt s četvercovou věží výšky 30 metrů. V přízemí rozhledny je k dispozici občerstvení, sociální zařízení a dětský koutek. Rozhledna je otevřena celoročně. A je zde také možnost zapůjčení si Pétangue.

 

Cisterciácké opatství Porta coeli v Předklášteří
Rozsáhlý komplex budov s raně gotickým jádrem a s mnoha gotickými, renesančními a zejména barokními přístavbami.

 

Aušperk

Zřícenina nad říčkou Bystřicí s hlubokým příkopem, zbytkem věže a paláce.

 

Černvír

Původně románský kostelík se vzácnou výmalbou (pol.14.století) a dřevěný most z roku 1718.

 

Dalečín

Romantické zbytky hradu, opravený zámeček, gotický kostel sv. Jakuba s nástěnnými malbami ze 14. století.

 

Drahonín

Trenckova rokle je krajinářskou perlou zdejšího údolí. Jedná se o krátkou, leč velmi strmou rokli, jejíž spádovou křivku překonává nevelký potok několika vodopády a kaskádami. K místu samotnému nevede turistická značka, bývá však zvykem odbočit sem z červené turistické značky vedoucí údolím Loučky.V expo­novaných úsecích kolem kaskád a vodopádů nechybí fixní lano a romantiku zdejšího prostředí dotváří trampský srub, připomínající svou nedostupnou polohou orlí hnízdo.

 

Dolní Rožinka

Letní sídlo Mitrovských, čtyřkřídlý zámek s anglickým parkem, v nedalekém lesíku egyptský obelisk a klasicistní kaple Templ.

 

Doubravník

Pozdně gotický kostel Povýšení sv. Kříže s pernštejnskou hrobkou a řada dalších památek.

 

Pernštejn

Goticko-renesanční hrad, jeden z nejkrásnějších v republice, možnost prohlídky.

 

Pivonice

Kaple sv. Anny s restaurovanými rokokovými freskami, ideální východisko ke zříceninám Zubštejn, Pyšolec, Aueršperku.

 

Pyšolec

Další zřícenina nad přehradou Vír II. S polovinou válcové věže, třemi příkopy a dalšími zbytky opevnění.

 

Štěpánov nad Svratkou

Městečko v hlubokém údolí Svratky, bývalé středisko železářství, dodnes slévárna šedé litiny. V okolí umělecké odlitky. Farní kostel sv. Petra a Pavla u nás v ojedinělém kubistickém provedení (1924).

 

Vírská přehrada

Nádrž s třetí nejvyšší hrází u nás (76,5 m)

 

Vítochov

Kamenný kostel sv. Michala ze 13. století s kamennou křtitelnicí, oltářem a freskami z let 1330-1340. Cyrilometodějovská tradice.

 

Zubštejn

Nejnápadnější hradní zřícenina na Bystřicku. Jedno z nejromantičtějších míst Vysočiny.

 

Svým rozsahem a zejména dochováním mohutných pozůstatků obytného paláce a vstupní věže se řadí mezi nejvýznamnější památky středověkých dějin Bystřicka.
Zubštejn je rozsáhlou zříceninou, která se nalézá na výrazném horském hřbetu mezi vesnicemi Pivonicemi a Kobylnicemi v nadmořské výši cca 688 metrů. Hrad se původně jmenoval Kámen, latinsky Lapis, později Zubří kámen, tedy Zubrštejn.