Bledule

Údolí Chlébského potoka

 

Jedná se o olšiny a vlhké louky na dně hlubokého údolí Chlébského potoka, 1 km severovýchodně od obce Chlébské. Část údolí v délce asi 1,5 km je dnes vyhlášena za přírodní rezervaci. Území je velice hojně navštěvováno hlavně v jarním období, kdy v olšinách i na loukách je doslova "bílo", díky masovému výskytu bledule jarní. Patří mezi nejvýznamnější lokality přírodního parku Svratecká hornatina. Jedná se o nejznámnější lokalitu bledule jarní na Brněnsku. První právní ochrany se jí dostalo již v době první republiky, za přírodní rezervaci byla vyhlášena v roce 1953. Na seznam nejvýznamnějších evropských lokalit se dostala pak v roce 2005.

 
 

Údolím prochází zeleně značená cesta začínající v Nedvědici a pokračuje pak do Černovic. V celé centrální části lokality vede po hranici rezervace, na její území vstupuje až na "palouku", kde je i infornační tabule a odpočinkové místo. Rezervací prochází tzv. návštěvnická pěšina, která vždy během roku zaroste. Protože však po ní chodí již několik generací milovníků snad největšího a určitě nejnavštěvovanějšího bledulového ráje u nás, vždy se obnoví a ochránci přírody je tolerována. Na dolním okraji rezervace provozují v tomto období místní hasiči stánek s občerstením, který je v provozu po všechny víkendy a období velikonočních prázdnin od brzkých ranních hodin do pozdního odpoledne.

 

Sdělit, kdy je ideální navštívit tuto lokalitu je dost těžké. Příroda si sama určí, kdy otevře svoji náruč. Dnes v době internetu to chce sledovat stránky Mikroregionu Pernštejn, na jehož území se nachází. V minulosti řada nadšenců sem jezdila i třikrát za sebou, aby alespoň jednou ji viděli "v plné síle", kdy opravdu procházíte jednolitou bílou plochou. Teoreticky kvete po období asi tří až pěti týdnů. A pokud by se snad někdo chtěl pokusit je počítat, tak to nedělejte. Je to v řádu snad i několika milionů expemplářů.