Výlety do okolí

www.nedvedice.cz/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=4

 

Mikroregion Pernštejn vznikl 30. 11. 2007. Do tohoto svazku vstoupilo 8 obcí: Nedvědice, Černvír, Doubravník, Drahonín, Olší, Sejřek, Skorotice a Ujčov. V rámci rozšíření služeb cestovního ruchu byl připraven projekt „Vyšlápněte si k nám!“, jehož cílem je poskytnout našim návštěvníkům informace o území mikroregionu, jeho zajímavostech a významných prvcích se zaměřením na všechny cílové skupiny turistů.

Turistické informační centrum sídlí v prostorách Úřadu městyse Nedvědice.

Provozní doba:

 

(listopad – březen)

(duben - říjen)

Po

 8,00-16,00

 zavřeno

Út

 8,00-16,00

 8,00-16,00

St

 8,00-16,00

 8,00-16,00

Čt

 8,00-16,00

 8,00-16,00

 8,00-16,00

 8,00-16,00

So

 zavřeno

 9,00-15,00

Ne

 zavřeno

 9,00-14,00

 

Památkové objekty Jihomoravského kraje ve správě Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Brně.

 

  
Hrad Bítov

Hrad BítovBítov je jedním z nejstarších a nejromantičtějších hradů. Dřevěný zeměpanský hrad býval centrem jednoho z šesti moravských krajů. Po vymření Přemyslovců se dostává (1307) do rukou Lichtenburků, kteří započali s jeho přestavbou na hrad kamenný. V letech 1612 až 1755 se na Bítov za přispění Jankovských z Vlašimi dostává slavná bítovská zbrojnice z majetku Mikuláše Zrinského bojovníka s Turky. Jankovští ji rozšiřují zejména o zbraně ze 17. století. Celý hrad pak dále přestavují a rozšiřují. Mezi lety 1755 – 1904 za hrabat Františka a jeho syna Jindřicha Daunů je hrad upraven do dnešní novogotické podoby s jedinečnou kolekcí romantických iluzivních maleb, které revokují v plošně napodobovaném štuku, kameni a dřevě ideální vzhled quasi-gotického rytířského sídla. Posledním soukromým majitelem hradu byl baron Jiří Haas z Hasenfelsu, velký milovník zvířat a hlavně psů. Bizarní kouzlo Bítova dotváří početné sbírky zoopreparátů - upomínka na sběratelskou činnost obou jmenovaných rodů. Jiří baron Haas (+1945) je znám svojí slavnou bítovskou zoologickou zahradou, jednou z největších soukromých ZOO v té obě u nás. Nejvyhledávanější je kolekce padesáti vycpaných psů nejrůznějších ras, největší toho druhu na světě vůbec.
http://www.hradbitov.cz/
 

 
Zámek Bučovice

Zámek BučoviceStátní zámek Bučovice byl postaven v letech 1567–1585  Janem Šemberou Černohorským z Boskovic a je unikátní stavbou italské renesance na sever od Alp. Na rozdíl od většiny našich renesančních zámků se nejedná o renesanční přestavbu staršího sídla, ale o realizaci originálního projektu italské pozdně renesanční stavby typu “palazzo in fortezza”.
K ojedinělým patří bohatá manýristická výzdoba interiérů a arkádové nádvoří s překrásnou fontánou.
http://www.zamek-bucovice.cz/ 
 

 
Janův Hrad

Janův HradJanův hrad - lovecký zámeček byl postaven v letech 1801 až 1808 , tedy v období romantismu jako zřícenina, napodobenina starého, rozpadajícího se hradu, Aloisem Josefem I., knížetem z Liechtensteina. Plány vyhotovil slavný rakouský architekt Josef Hardtmuth.
Stavba je tvořena čtyřmi nárožními věžemi, jež jsou ze tří stran spojeny pouze obvodovými zdmi. Na jejich zevní straně pak arkády nesou ochozy, což jsou dlouhé spojovací balkony mezi jednotlivými věžemi. Čtvrtou stranu nádvoří uzavírá vlastní budova zámečku. Ten sloužil jako lovecký, to znamená jako shromaždiště panstva před honem.
Uprostřed nádvoří je 7 metrů hluboká studna a vedle leží zbytek napajedla pro koně. Konírna pro koně hostí byla v přízemí severní věže, ve východní pak psinec. 
http://www.januv-hrad.cz
 

 
Zámek Kunštát

Zámek KunštátJeden z nejstarších moravských hradů z poloviny 13. století je spojen s rodem pánů z Kunštátu. Současná podoba zámku je výsledkem přestaveb v polovině 16. století a dále v letech 1678 – 1680. Interiéry objektu seznamují návštěvníky s kulturou bydlení posledních šlechtických majitelů, hrabat Coudenhove-Honrichs. Hodnotný komplex zámeckých budov je obklopen parkem s unikátním psím hřbitovem z konce 19. století.
http://www.zamek-kunstat.cz

 

 
Zámek Lednice

Zámek LedniceZámek Lednice budoval od pol.13.století jeden z nejmocnějších evropských šlechtických rodů Liechtensteinové jako svoje reprezentační sídlo. V 19.století byl zámek upraven v novogotickém stylu včetně reprezentačních interiérů s proslulým točitým schodištěm a bohatě vyřezávanými stropy. V dalších patrech zámku se dochovaly soukromé knížecí apartmány a dětské pokoje princů a princezen, zařízené autenticky v duchu konce 19.století.
K zámku přiléhá unikátní stavba palmového skleníku, který zvláště v zimě nabízí procházku mezi tropickými a subtropickými rostlinami. Zámek vévodí největšímu evropskému zámeckému parku, který lze přehlédnout v celé kráse z vrcholu 60 metrového minaretu, romantický zážitek nabízí návštěva umělé zříceniny Janova hradu nebo terasy Apollonova chrámu. Díky propojení architektonických památek a uměle vytvářené krajiny byl celý areál zapsán do seznamu Světového dědictví UNESCO.
http://www.zamek-lednice.com 
 

 
Zámek Lysice

Zámek LysicePůvabné venkovské šlechtické sídlo barokním slohu na místě renesanční vodní tvrze a zámku zve k návštěvě bohatě zařízených interiérů s historickými předměty uměleckého řemesla od renesance po secesi. Jedinečná je sbírka zbraní a ručně malovaných střeleckých terčů.
Pro lysický zámek zámek, národní kulturní památku, je typická ojedinělá kolonáda s krytou pergolou v terasovité zahradě, která je rovněž přístupná.
http://www.zamek-lysice.cz 
 

 
Zámek Milotice

Zámek MiloticePůvodně renesanční zámek přestavěný do barokní podoby v první třetině 18. století. Zámecký areál s francouzským parkem představuje unikátně zachovaný kompoziční architektonický celek založený na osové souměrnosti.
Zámecké interiéry jsou pohledem do života posledních majitelů, rodu Seilern – Aspang, kteří na zámku žili až do roku 1945. Při prohlídce se návštěvník dozví, jak probíhala výuka mladých šlechticů, kdo řídil zámeckou domácnost, co se na zámku vařilo a jedlo a další podrobnosti ze všedního i svátečního života aristokracie v první polovině 20. století.
Děti i jejich rodiče mají možnost absolvovat prohlídku zámku v historickém kostýmu a na vlastní kůži tak zakusit atmosféru minulých století.
http://www.zamekmilotice.cz 
 

 
Nový Hrádek u Lukova

Nový Hrádek u LukovaHrad, z něhož se dodnes zachovala původní opevňovací soustava, byl vybudován moravským markrabětem Janem Jindřichem Lucembur- ským krátce po roce 1358. V 15. a 16. stol. došlo v několika staveb- ních etapách k jeho zesílení a na předsunuté pozici i ke vzniku nového , tzv. mladšího hradu. V roce 1645 byl dobyt a částečně pobořen Švédy. Někdy po roce 1800 upravili Mniszkové jako noví vlastníci jeho přední část pro lovecké a výletní pobyty. Před 2. světovou válkou sloužil jako noclehárna Klubu českých turistů, po válce byl součástí tzv. zakázaného pásma. Dnes je zpřístupněn veřejnosti jako národní kulturní památka ležící v prostředí první, nejpřísněji chráněné zóny Národního parku Podyjí.
http://www.novy-hradek.eu
 

 
Hrad Pernštejn

Hrad PernštejnHrad byl východiskem a základnou mocného rodu pánů z Pernštejna. Původní jednoduchá dispozice hradu se ztrácí ve spleti pozdějších přestaveb, které působí velmi malebným a zároveň monumentálním dojmem. Tato pozdně gotická a raně renesanční podoba hradu nebyla dotčena pozdějšími přestavbami a je ojedinělým dokladem organických přeměn středověké pevnosti na luxusnější renesanční sídlo, neztrácející ovšem nic na své obranyschopnosti.
Prohlídkové trasy umožňují návštěvníkům obdivovat především architektonickou skladbu hradního paláce. Návštěvník sleduje historii a vývoj šlechtického sídla od jednoduchého hradu přes pozdně gotickou pevnost, renesanční palác, barokní, rokokovou a klasicistní rezidenci až po romantické období 19. století. Základní prohlídku paláce ve třech variantách a prohlídku patera nádvoří doplňují výběrové prohlídky, věnované speciálním tématům, a příležitostné výstavy.
http://www.hrad-pernstejn.eu 
 

 
Zámek Rájec nad Svitavou

Zámek Rájec nad SvitavouPozdně barokní architektura francouzského typu se zahradami a rozsáhlým anglickým parkem. Noblesně vyzdobené a zařízené rodové sídlo se pyšní ucelenou sbírkou barokního malířství a grafik stejně jako rozsáhlou empírovou knihovnou. Zámecké zahradnictví se proslavilo jednou z druhově nejpočetnějších sbírek kamélií v Evropě.
http://www.zamekrajec.cz 
 

 
Zámek Uherčice

Zámek UherčiceRozlehlý zámecký areál zahrnující obytné a reprezentační prostory i hospodářské budovy tvoří, včetně zahrad a parků, významný krajinotvorný soubor. Vznikl na místě původní gotické tvrze ze sklonku 15. století. Přibližně na tomtéž obdélném půdorysu proběhla kolem poloviny 16. století přestavba tvrze na renesanční zámek, dodnes v jádru dochovaný a tvořící východní část komplexu.
http://www.zamek-uhercice.cz 
 

 
Zámek Valtice

Zámek ValticeRozlehlý palácový komplex zámku Valtice byl po 700 hlavním sídlem knížecího rodu Liechtensteinů. Dnes v prohlídkovém okruhu představuje barokní representační prostory bývalých majitelů a zámeckou kapli, která patří mezi nejkrásnější chrámové prostory v Evropě. Součástí areálu je park, v němž můžete navštívit tzv. bylinkovou zahrádku představující způsob, jakým byly zásobovány zámecké kuchyně.
http://www.zamek-valtice.cz 
 

 
Hrad Veveří

Hrad VeveříSídlo zvané Veveří vzniklo pravděpodobně již ve druhé polovině 12. století jako dřevěný dvorec u dodnes dochovaného románské kostelíka na předhradí. Kamenný hrad poblíž začal růst zřejmě až ve II. polovině 13.století a postupně se stal jedním z nejdůležitějších opor panovnické moci na Moravě.
Všechny následné přístavby a přestavby, které probíhaly až do II. poloviny 19. století hrad pozměnily, ale jeho základní silueta středověké pevnosti se v zásadě nezměnila.
Po II. světové válce bylo Veveří těžce poškozeno a teprve od roku 1999 zde probíhá dlouhodobá rekonstrukce. Mimo obvyklých prohlídek interiérů hradního paláce, nabízí dnes Veveří i několik sezonních výstav, volnou prohlídku téměř celého areálu, při které lze současnou rekonstrukci sledovat doslova v „přímém přenosu“, a v každé sezoně hned několik koncertů, divadelních představení, trhů tradičních řemesel a podobných akcí.
http://perseus.gc-system.cz/veveri.cz 
 

 
Zámek Vranov nad Dyjí

Zámek Vranov nad DyjíVranovský románsko gotický hrad je poprvé připomínaný k roku 1100. Od konce 17. do konce 18. století, tedy za vlády Althannů, byl podle základního projektu proslulého císařského architekta J. B. Fischera, postupně přestavován na současný zámek, který patří k nejpozo- ruhodnějším světským stavbám středoevropského baroka. V 19. století ho drželi polští vlastníci - Mniszkové a Stadičtí, kteří přivedli k nebývalého rozkvětu proslulý vranovský závod na výrobu kameniny. Dnes je jako národní kulturní památka situovaná v západní části Národního parku Podyjí v péči českého státu.
http://www.zamek-vranov.cz