2.6.2008 a 9.6.2008     Zakládání Mikroregionu Pernštejn  Dne 2.6 2008 se v našem penzionu sešli všichni starostové a místostarostové z obcí Mikroregionu Pernštejn, včetně předsedy tohoto Mikroregionu - starosty městyse Nedvědice ing.Vejrosty a čestné prezidentky Svazu obchodu a cestovního ruchu v ČR paní ing. Pískovské. Naše hospůdka byla svědkem toho, že se zde projednávala strategie rozvoje Mikroregionu Pernštejn. Vzácní hosté na tomto jednání byli náměstkyně hejtmana kraje Vysočina paní Marie Černá, pan radní kraje Vysočina pan Jaroslav Hulák a další.  Dne 9.6.2008 pokračovalo tohoto jednání opět u nás a vzácnými hosty tentokrát byli předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing.Miloslav Vlček, člen Svazu obchodu a cestovního ruchu pan Miloš Škrlík a další.  Jsme rádi, že jsme malé pohoštění pro tuto akci mohli připravit my a velmi si vážíme přízně zúčastněných.  Našim ubytovaným hostům jsme díky pěknému počasí mohli nabídnout posezení na naší zahradě - věříme k jejich plné spokojenosti. Zájemci o podrobnější informace mohou nahlédnout zde: Výtah ze Strategie rozvoje mikroregionu Pernštejn

Zakládání mikroregionu

16.2.2008    Tohoto dne přijali pozvání manželé Belcredi na přátelské posezení, kterého se zúčastnil starosta městyse Nedvědice, místostarosta, kulturní komise, zástupci hradu Pernštejna a přátelé manželů Pšurných. Účelem setkání bylo pohovořit si a doplnit znalosti z historie v našem okolí.     Především předseda kulturní komise pan Dr. Šmíd byl tak laskav, že nám domluvil otevření kostela v Doubravníku, kde jsme mohli zhlédnout i hrobky.  Nádherné povídání hraběte Ludvíka Belcredi s možností možnosti nahlédnutí do jejich vydané knihy všechny hosty velice nadchlo. O diskusi nebyla nouze - povídalo by se a povídalo,  jenomže v naší příjemné hospůdce u stolu plném dobrůtek čas velmi rychle utíkal. Všichni doufáme, že to nebylo poslední setkání a že i v dnešní uspěchané době se zase někdy sejdeme, třeba i na hradě Skály , nebo na Zámku v Jimramově u manželů Belcredi.